References

Irodalomjegyzék
Alexander Hamilton, James Madison és John Jay: The federalist papers 1787-1788 Bantam Books New York 1982

Edward L. Bernays: Crystallizing Public Opinion Boni and Liveright Publishers New York 1923

Edward L. Bernays: Propaganda Horace Liveright New York 1928

Edward L. Bernays: Take your place at the peace table International Press New York 1945

Edward L. Bernays: Biography of an idea: memoirs of public relations counsel Simon and Schuster New York 1965

Lipót József: Public relations a gyakorlatban KJK 1968

Handwörterbuch der Absatzwirtschaft Poeschel Verlag Stuttgart1974

Sol Worth – Larry Gross: Szimbolikus stratégiák Kommunikáció I. Válogatott tanulmányok. KJK 1977.

Herbert Lloyd: Public Relations 3rd ed. Hodder and Stoughton 1980.

Jan Carlzon: Lapítsd le a piramist! 2V könyvek 1985

Ted Klein – Fred Danzig: Publicity – How to make the media work for you Charles Scribner’s Sons New York 1985

Paul Winner: Effective PR management Kogan Page London 1987

Barát Tamás: A marketing egyik ága – a reklám – tervezése és szervezése Magyar Kereskedelmi Kamara Budapest 1987

Sam Black: Introduction to Public Relations Modino Press 1989

Allan Pease: Testbeszéd, avagy Gondolatolvasás gesztusokból Park Kiadó1989

Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó 1989

Dr. Sándor Imre – Dr. Szeles Péter: Public Relations „az uralkodás titka” Mercurius Kiadó 1990

Franz M. Bogner: Das neue PR-Denken Ueberreuter 1990

Kolossa Tamás – Szilágyi Tamás: Nyomda az íróasztalon Mercurius Kiadó 1990

Wally Olins: Corporate Identity 2nd ed. Thames and Hudson 1990

Philip Kottler: Marketing management Műszaki Könyvkiadó1991

Richard S. Wellins – William C. Byham – Jeanne M. Wilson: Empowered Teams Jossey-Bass Publishers San Francisco 1991

John Smythe, Colette Dorward, Jerome Reback: Corporate reputation Century Business London 1992

Dr. Dinnyés János – Szecsődy Ildikó: Üzleti kommunikáció Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány 1993

William L. Rivers – Cleve Mathes: Média-etika Bagolyvár Kiadó 1993

PRSA Accreditation Study Guide PRSA New York 1993

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom: Effective Public Relations 7th ed. 1994. Prentince-Hall, Inc.

Allan Pease – Alan Garner: Szó – beszéd Park Kiadó 1994

Barát Tamás: Public Relations, avagy hogyan szerezzük és tartsuk meg partnereink bizalmát? Medipen 1994.

Donald O. Hebb: A pszichológia alapkérdései Gondolat-Trivium 1994

Sam Black: International Public Relations 2nd ed. Kogan Page London 1995

Stephen P. Banks: Multicultural Public Relations Sage Publications Inc. Thousand Oaks 1995

Eugene H. Melan: Process Management Productivity Press Portlands 1995

Rita Bhimani: The corporate peacock: New plumes for public relations Rupa & Co. 1995

PRSA Accreditation Sourcebook PRSA New York 1995

Paul Scipione: A piackutatás gyakorlata

T. Molnár Gizella: Bevezetés az emberi kommunikáció történetébe Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged 1995

Bánfi Ferenc: Kihallgattam magam Lap-Ics Kiadó 1995

Joseph O’Connor – John Seymour: NLP Bioenergetic 1996

Gálik Mihály: Médiagazdaságtan 1 – 2 Aula Kiadó 1997

Sajtókönyvtár Műfajismeret MÚOSz Bálint György Újságíró-iskola 1997

Roger J. Best: Market-based Management Prentince-Hall Inc. 1997

Kisrten Berth – Göran Sjöberg: Minőség a Public Relationsben IQPR – Star PR Ügynökség 1997

Barát Tamás: Tolmács a hídon GATE 1997

Domokos Lajos: Press 3. Kiadás Teleschola Könyvek 1998

Daniel S. Janal: Online marketing kézikönyv Bagolyvár Könyvkiadó 1998

Dr. Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban. Geomédia Szakkönyvek 1999.

Dr. Csiky Antal: Az Autogén tréningről Alpha Mirror Holistic Centrum Budapest 2000

The Death of Spin? Intstitute of Public Relations UK 2000

Barát Tamás: Public Relations Munkafüzet Kodolányi János Főiskola Medipen 2000.

Thomas Achelis: PR Baut Brücken Tanulmánykötet DPRG 2000

Webster Dictionary

Cikkek, tanulmányok, egyéb kiadványok:

Az emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. Cikkelye ENSZ New York 1948. december 10.

Pietro G. Sohrmann: Public relations im Lichte der EWG PR – Revue 1963. május

Dr. Marinovich Endre: Kandidátusi értekezés 1974.

Texas Instrument: Zero-base Planning System tervezési módszer Newsweek, illetve a Werbung Publicité 1977.

PRSA 1982. november 6-ai közgyűlése anyaga

A Gyógyszer kommunikáció Etikai Kódexe MAGYOSZ PR Bizottsága 1994

Házak, Tájak, Emberek c. filmsorozat (MEDIPEN Produkció) egyik epizódja BPTV 1996. december 25.

Munkatársi attitűd-kutatás MEDIPEN 1997.

Magyarország 2000 Magyar Szellemi erők az integrációért Külföldi és hazai magyarok tanácskozása Budapest 1998

Regionális és helyi Együttműködési Stratégiák Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Konferencia Tanulmánykötet 1999. November 5.

Új szemléletek a XXI. század marketingjében Exkluzív interjú Philip Kotlerrel CEO Magazin 2000/1.

Oktatási-, Képzési Program Európai Média és Kommunikációs Intézet 2000

References

Előadások:

Eric Frederic Goldman: Public Relations and the Progressive Surge 1898 – 1917 PRSA közgyűlés New York 1965. november 19.

Komjáth István: A public relations = pozitív kapcsolatok a társadalommal, a közönséggel MKK, 1968.

Prof. Cecil Northcote Parkinson a Reklámgazdasági Tanácskozás megnyitó beszéde 1982 Bécs

Dr. Takács Ildikó és Dr. Décsi Gyula VI. Marketing Konferencia Balatonfüred 1987. május

Dr. Anne Van der Meiden IPRA Szeminárium Budapest 1988. november 10.

Novák Lászlóné Teleschola Budapest 1994

Tábori György SKULL Budapest 1995. Március

Barát Tamás: Ország-image – kommunikáció Magyarország 2000 tanácskozás Budapest 1998.

Barát Tamás: Európai PR definíció-kutatás CERP Education Konferencia Berlin 1999.

Bohnné Keleti Katalin I. Országos Public Relations Konferencia Siófok 1995. május 4.

Filantrópia PR Világkonferencia – panel-vita Chicagó 2000.

Daniel Janal Perfekt-Power Menedzser-szeminárium sorozat VII. Szemináriuma Budapest 2001. június 15.

MPRSZ dokumentumok:

MPRSz Alapdokumentumai

Gárdonyi Nyilatkozat 1993. január 22.

Székesfehérvári Nyilatkozat

Veszprémi Nyilatkozat 1995.

Szakmai műhely-vita anyagai Dobogókő, Agárd 1999.

Közgyűlési határozat 2000. április 6.

Magyar Public Relations Etikai Kódex
Szakmafejlesztési Bizottság Ajánlása

IPRA – International Public Relations Association – dokumentumok

IPRA Code of Conduct Velence 1961. május

International Code of Ethics – Code of Athen 1965. május 12.

A Commitment to Excellence – The first forty years 1995

IPRA 1995 Global Perspective on Environmental Communication Needs IPRA jelentés 1995

IPRA Gold Papers – Public Relations Education Recommendations and Standards 1990

Eric Denig – Anita Weisink: Challenges in Communication State of the Art – Future Trends 2000

CERP – Európai Public Relations Konföderáció – dokumentumok

European Code of Professional Conduct in public Relations Liszabon 1978

Public affairs tevékenység elméletére és gyakorlására vonatkozó ajánlása Tampere 1991. október 19.

Educational Audit Strasbourg 1993 november 6.

Public Relations Education in Europe CERP 3rd Edition Kutatási jelentés 1993.

Consumer relations ajánlás Milánó 1994. március 26.

Environment Paper Párizs 1995. június 1.

ePR ajánlás 2001. október 14.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *